Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradcy     torty  

βeta

PKD 2007

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Sekcja J kodów PKD
Zawiera: 72 z 1650 kodów PKD.

Jeśœli poszukujesz kodów PKD zapewne zakładasz firmę – załóż ją online bez wychodzenia z domu.

Aby zarejestrować firmę należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Ewidencji Działalnoœści Gospodarczej, ta sama procedura dotyczy przerejestrowania, lub zmiany danych firmy.

Skorzystaj z bezpłatnego, interaktywnego wniosku CEIDG-1 zawierającego bazę wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi.

PKD: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,J.html
PKD: 058 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,058.html
PKD: 0581 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0581.html
PKD: 05811 - Wydawanie książek
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05811 Wydawanie książek
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05811.html
PKD: 5811Z - Wydawanie książek
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05811 Wydawanie książek
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5811Z.html
PKD: 05812 - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05812 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05812.html
PKD: 5812Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05812 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5812Z.html
PKD: 05813 - Wydawanie gazet
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05813 Wydawanie gazet
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05813.html
PKD: 5813Z - Wydawanie gazet
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05813 Wydawanie gazet
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5813Z.html
PKD: 05814 - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05814 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05814.html
PKD: 5814Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05814 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5814Z.html
PKD: 05819 - Pozostała działalność wydawnicza
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05819 Pozostała działalność wydawnicza
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05819.html
PKD: 5819Z - Pozostała działalność wydawnicza
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0581 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Klasa: 05819 Pozostała działalność wydawnicza
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5819Z.html
PKD: 0582 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0582 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0582.html
PKD: 05821 - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0582 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Klasa: 05821 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05821.html
PKD: 5821Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0582 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Klasa: 05821 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5821Z.html
PKD: 05829 - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0582 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Klasa: 05829 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05829.html
PKD: 5829Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Grupa: 0582 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Klasa: 05829 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5829Z.html
PKD: 059 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,059.html
PKD: 0591 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0591.html
PKD: 05911 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05911 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05911.html
PKD: 5911Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05911 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5911Z.html
PKD: 05912 - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05912 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05912.html
PKD: 5912Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05912 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5912Z.html
PKD: 05913 - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05913 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05913.html
PKD: 5913Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05913 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5913Z.html
PKD: 05914 - Działalność związana z projekcją filmów
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05914 Działalność związana z projekcją filmów
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05914.html
PKD: 5914Z - Działalność związana z projekcją filmów
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0591 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Klasa: 05914 Działalność związana z projekcją filmów
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5914Z.html
PKD: 0592 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0592 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0592.html
PKD: 05920 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0592 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Klasa: 05920 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,05920.html
PKD: 5920Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Grupa: 0592 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Klasa: 05920 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,5920Z.html
PKD: 060 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,060.html
PKD: 0601 - Nadawanie programów radiofonicznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0601 Nadawanie programów radiofonicznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0601.html
PKD: 06010 - Nadawanie programów radiofonicznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0601 Nadawanie programów radiofonicznych
Klasa: 06010 Nadawanie programów radiofonicznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06010.html
PKD: 6010Z - Nadawanie programów radiofonicznych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0601 Nadawanie programów radiofonicznych
Klasa: 06010 Nadawanie programów radiofonicznych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6010Z.html
PKD: 0602 - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0602 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0602.html
PKD: 06020 - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0602 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Klasa: 06020 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06020.html
PKD: 6020Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 060 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
Grupa: 0602 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Klasa: 06020 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6020Z.html
PKD: 061 - TELEKOMUNIKACJA
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,061.html
PKD: 0611 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0611 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0611.html
PKD: 06110 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0611 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Klasa: 06110 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06110.html
PKD: 6110Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0611 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Klasa: 06110 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6110Z.html
PKD: 0612 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0612 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0612.html
PKD: 06120 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0612 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Klasa: 06120 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06120.html
PKD: 6120Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0612 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Klasa: 06120 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6120Z.html
PKD: 0613 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0613 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0613.html
PKD: 06130 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0613 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Klasa: 06130 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06130.html
PKD: 6130Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0613 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Klasa: 06130 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6130Z.html
PKD: 0619 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0619 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0619.html
PKD: 06190 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0619 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Klasa: 06190 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06190.html
PKD: 6190Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 061 TELEKOMUNIKACJA
Grupa: 0619 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Klasa: 06190 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6190Z.html
PKD: 062 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,062.html
PKD: 0620 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0620.html
PKD: 06201 - Działalność związana z oprogramowaniem
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06201 Działalność związana z oprogramowaniem
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06201.html
PKD: 6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06201 Działalność związana z oprogramowaniem
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6201Z.html
PKD: 06202 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06202 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06202.html
PKD: 6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06202 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6202Z.html
PKD: 06203 - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06203 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06203.html
PKD: 6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06203 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6203Z.html
PKD: 06209 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06209 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06209.html
PKD: 6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Grupa: 0620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Klasa: 06209 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6209Z.html
PKD: 063 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,063.html
PKD: 0631 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0631 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0631.html
PKD: 06311 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0631 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Klasa: 06311 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06311.html
PKD: 6311Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0631 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Klasa: 06311 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6311Z.html
PKD: 06312 - Działalność portali internetowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0631 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Klasa: 06312 Działalność portali internetowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06312.html
PKD: 6312Z - Działalność portali internetowych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0631 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Klasa: 06312 Działalność portali internetowych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6312Z.html
PKD: 0639 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0639 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,0639.html
PKD: 06391 - Działalność agencji informacyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0639 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Klasa: 06391 Działalność agencji informacyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06391.html
PKD: 6391Z - Działalność agencji informacyjnych
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0639 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Klasa: 06391 Działalność agencji informacyjnych
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6391Z.html
PKD: 06399 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0639 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Klasa: 06399 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,06399.html
PKD: 6399Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sekcja: J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Dzia3: 063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Grupa: 0639 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Klasa: 06399 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wyjaśnienie: http://www.kody-pkd.pl/kod,6399Z.html
© www.kody-pkd.pl & Mariusz Burzyński Baza kodów: 2007r. Kontakt
www.kody-pkd.pl nie ponosi odpowiedzialności za błedy w bazie kodów oraz klasyfikacji

AleBiba.pl | MojeWirtualneWesele.pl | Pomagierzy.pl | Mapaserwisow.pl | Autopromocje.com.pl | e-pkwiu.pl | stawkavat.pl | cpv.com.pl | e-remontywarszawa.pl | e-przeprowadzkiwarszawa.pl | e-elektrykwarszawa.pl | e-hydraulikwarszawa.pl | e-listmotywacyjny.pl | e-pit.com.pl | vwzor.com.pl | e-umowazlecenie.pl | umowa-najmu.pl | e-umowakupnasprzedazy.pl | videozaproszenia.pl | videowiadomosci.pl | videozyczenia.pl | e-kodypocztowe.pl