Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradcy     torty  

βeta

PKD 2007

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
PKD: 7112Z
PKD: 7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sekcja: M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Dział: 071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Grupa: 0711 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
Klasa: 07112 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Wyjaśnienie:

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podklasa ta obejmuje:
-- projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
- maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
- projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
- projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
- projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
-- opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
-- projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
-- wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
-- wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
- wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
- opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:
-- wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 0910Z, 0990Z,
-- działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 5829Z, 6201Z,
-- doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 6202Z, 6209Z,
-- wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 7120B,
-- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 721,
-- projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 7410Z,
-- fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 7420Z,
-- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 8413Z.
© www.kody-pkd.pl & Mariusz Burzyński Baza kodów: 2007r. Kontakt
www.kody-pkd.pl nie ponosi odpowiedzialności za błedy w bazie kodów oraz klasyfikacji

AleBiba.pl | MojeWirtualneWesele.pl | Pomagierzy.pl | Mapaserwisow.pl | Autopromocje.com.pl | e-pkwiu.pl | stawkavat.pl | cpv.com.pl | e-remontywarszawa.pl | e-przeprowadzkiwarszawa.pl | e-elektrykwarszawa.pl | e-hydraulikwarszawa.pl | e-listmotywacyjny.pl | e-pit.com.pl | vwzor.com.pl | e-umowazlecenie.pl | umowa-najmu.pl | e-umowakupnasprzedazy.pl | videozaproszenia.pl | videowiadomosci.pl | videozyczenia.pl | e-kodypocztowe.pl